Kwekerij

In 1883 vestigde de firma Groenewegen zich in De Bilt en zette hier een kwekerij op die zou uitgroeien tot een kwekerij met grote bekendheid, tot ver over onze landsgrenzen. In de hoogtij dagen gingen er 60000 catalogussen letterlijk de hele wereld over.

Het argument om op juist deze grond te kweken werd destijds als volgt omschreven:
“De grond, lichte en zware zandgrond, is voor de kweekerij uitstekend. Wat hier gezaaid en geplant wordt, maakt prachtige wortels, en dien ten gevolge slaan de daar gekweekte gewassen op alle gronden gemakkelijk aan, beter dan die op klei en veengronden”

Planta

Planta Groencentrum heeft de laatste jaren een deel van deze oude kwekerij weer in cultuur gebracht na jarenlang achterstallig onderhoud. Door de percelen weer goed op afschot te leggen, sloten diep uit te halen, goed door te spitten en het organische stof niveau op peil te brengen is er weer een goede structuur ontstaan. Dat is een belangrijke basis voor een prachtige gezonde kwekerij.

De positieve eigenschappen die destijds golden lijken nu weer op te gaan.

Planta heeft er voor gekozen zich met name te concentreren op grotere solitair gekweekte heesters, haagplanten en Fargesia’s. Deze planten vinden bijna allemaal hun weg via onze eigen klantenkring. We hebben er voor gekozen een mooi breed en gangbaar sortiment aan te houden. Hierdoor hebben we voldoende vruchtwisseling om zo geen verschraling van de bodem te krijgen.

De planten uit de kwekerij kunnen het hele jaar door bekeken worden en desgewenst gereserveerd. Rooitijdstip vanuit de volle grond is medio oktober - april met een grondkluit er aan.

Kom gerust een kijkje nemen!