Sempergreen sedumdak systeemopbouwen

Elk sedumdak van Sempergreen bestaat uit een vegetatielaag, een substraatlaag, en een drainage- of waterbufferende laag (een drainagesysteem bij platte daken en daken met een lichte dakhelling of een waterbufferend vlies bij sterk hellende daken). De invulling van deze lagen wordt bepaald door de dakhelling en de maximale draagkracht van de constructie. Deze twee variabelen zijn de pijlers van de sedumdakcalculator. Is uw dak geschikt voor een Lichtgewicht sedumdak? In dat geval kunt u kiezen voor extra waterberging (substraatrol van 40mm dik). 

Op deze pagina vindt u informatie over de systeembopbouw van een lichtgewicht dak (geschikt voor daken met een dakhelling van 0°-15°), een groendak met een dakhelling van 0°-5°, een groendak met een dakhelling van 5°-25° en een groendak met een dakhelling van 25°-45°. Klik op de afbeelding van het type dak dat voor u van toepassing is om het blad ten aanzien van de systeemopbouw te openen. 

 

  • Drainage type c20
  • Substraatrol 20 mm (45kg) of 40 mm (55 kg)
  • Sedummixmat

Het lichtgewicht sedumdak van Sempergreen is zeer geschikt voor constructies die een beperkte draagkracht hebben. De kracht van dit systeem zit in de substraatlaag. Het basismateriaal voor de substraatlaag is steenwol, waardoor het substraat tot 8 x het eigen gewicht aan water kan vasthouden. Pas als de substraatrol is verzadigd, wordt overtollig water door de drainage afgevoerd. Een substraatrol van 20 mm dik kan ongeveer 17 liter water per vierkante meter opslaan. Het verzadigde gewicht van het totale systeem is ongeveer 45 kg per vierkante meter. U kunt echter voor extra waterberging kiezen door een substraatrol van 40mm dik toe te passen (waterberging van ongeveer 29 liter per vierkante meter). Dit systeem is wel iets zwaarder: ongeveer 55 kg per vierkante meter.

 

  • Drainage type 20R
  • Daktuinsubstraat extensief
  • Sedummixmat

In de systeemopbouw van platte daken en daken met een lichte dakhelling (tot 25°) wordt gebruik gemaakt van drainage type 20R, bestaande uit een drainageplaat en een filtervlies. De drainageplaat heeft naast afvoerkanalen voor het overtollige water een aantal cupjes die een deel van het water kunnen opvangen. Hierdoor kunnen de sedumplanten via de wortels vanuit de drainage water optrekken. Het filtervlies is aan de bovenkant van het drainagesysteem vastgemaakt. Dit filtervlies voorkomt dat daktuinsubstraat in de drainage loopt. Let op dat u op hellende daken de drainage over de breedte van het dak uitrolt, zodat de drainagekanalen van boven naar beneden lopen. Op deze manier kan het hemelwater goed worden afgevoerd. Direct bovenop de drainage plaatst u een laag van tenminste 4cm daktuinsubstraat. Bovenop het daktuinsubstraat worden de sedummixmatten uitgerold.

 

 

  • Waterbufferend vlies 1200gr
  • AA-Plaat type S50 (anti afschuifplaat)
  • Daktuinsubstraat extensief
  • Sedummixmat T

De systeemopbouw van een sedumdak voor sterk hellende daken (dakhelling van 25°-45°) begint met een waterbufferend vlies. Het hemelwater wordt op daken met een grote dakhelling door het afschot al makkelijk afgevoerd, waardoor een drainage overbodig is. Het is zelfs van belang dat het systeem het hemelwater wat langer kan vasthouden en hier zorgt het waterbufferend vlies voor. Het vlies kan ongeveer 12 tot 14 liter per vierkante meter vasthouden. Bovenop het waterbufferend vlies worden AA-platen (Anti Afschuifplaten) gelegd, die onderling met elkaar worden verbonden met behulp van borgwiggen. De AA-platen worden gevuld met daktuinsubstraat en over de platen worden worden de sedummixmatten type T uitgerold. Voor de toepassing op sterk hellende daken heeft dit type sedummixmatten een kunststof wapening door een biologisch afbreekbare kokosvezelmat waarop de sedumplanten groeien.